Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020

(LVH) - Ngày 7/01/2021, tại Hội trường Nhà Công vụ, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Đảng ủy Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.  

Toàn cảnh Hội nghị 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTT&DL; Nguyễn Văn Đoàn, Ủy viên BCH Đảng Bộ, Phó Trưởng Khối Di sản, Mỹ thuật và triển lãm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo tàng lịch sử Quốc gia; Ninh Thị Thu Hương, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở; Vũ Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh; đại diện Đảng ủy các đơn vị: Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam; Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; Cục Di sản Văn hóa; Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Về phía Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có các đồng chí Trịnh Ngọc Chung, Bí Thư Đảng ủy, Quyền Trưởng ban; Phạm Văn Quyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban, Chủ tịch Công đoàn cùng các đồng chí đại biểu là Uỷ viên BTV, Uỷ viên BCH, Uỷ viên UBKT Đảng uỷ BQL, các đồng chí cấp ủy của 07 tổ chức đảng trực thuộc, các đồng chí đại diện BCH Công đoàn; Đoàn cơ sở, Hội Cựu chiến binh cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ BQL Làng VHDL các DTVN.

Đồng chí Trịnh Ngọc Chung, Bí Thư Đảng ủy, Quyền Trưởng ban BQL Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam phát biểu và chủ trì Hội nghị.

Năm 2020 Đảng ủy Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn theo kế hoạch. Tổng số đảng viên trong Đảng bộ Ban Quản lý gồm 101 đồng chí, trong đó: Chính thức là 92 đồng chí và dự bị là 09 đồng chí. Đảng viên trong Đảng bộ có trình độ và nhận thức chính trị tốt, tập thể Đảng bộ Ban Quản lý luôn đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Về công tác Tham mưu và công tác tổ chức: Tổ biên tập sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Hoàn thành bổ nhiệm 01 Lãnh đạo Ban Quản lý, 02 Lãnh đạo trực thuộc Ban Quản lý, 04 Lãnh đạo cấp phòng của các đơn vị trực thuộc và đang thực hiện quy trình bổ nhiệm cho 02 Lãnh đạo trực thuộc Ban Quản lý; Công tác tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch: Hoàn thành tuyển dụng 02 công chức, 28 viên chức; nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính cho 03 công chức, viên chức, 02 viên chức được chuyển ngạch; Công tác đào tạo: Cử 88 người tham gia 13 lớp đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ và tiêu chuẩn chức danh cho công chức, viên chức, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, quản lý; Chế độ, chính sách được thực hiện thường xuyên, liên tục và hoàn thành nâng lương cho 94 trường hợp, trong đó nâng lương trước thời hạn năm 2019 cho 17 trường hợp.

Đồng chí Phạm Văn Quyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban, Chủ tịch Công đoàn, báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Công tác quản lý, vận hành, khai thác. Năm 2020, tổ chức đón tiếp và phục vụ 20 lượt cộng đồng dân tộc với 392 lượt và gần 100 tiểu thương là đồng bào dân tộc vùng cao tham dự sự kiện hoạt động 15 lễ hội. Đón tiếp khoảng 170.000 lượt khách du lịch, lượng khách hướng dẫn thuyết minh đạt trên 529 đoàn với trên 27.000 lượt khách. Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện Tổ chức các hoạt động khác tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cũng như chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ khách tham quan, du lịch. Hiện nay hệ thống dịch vụ thiết yếu phục vụ khách tham quan, du lịch được Ban Quản lý tiếp tục xây dựng kế hoạch xúc tiến sản phẩm du lịch, tăng cường thu hút dịch vụ, kết nối với các lữ hành về xây dựng sản phẩm du lịch năm 2020.

Đại diện đảng viên các Chi bộ báo cáo tham luận

Để đảm bảo các điều kiện hoạt động của Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, thường xuyên đôn đốc các đơn vị thuộc Ban Quản lý thực hiện quy chế, quy định của cơ quan. Củng cố, kiện toàn công tác bảo vệ, đảm bảo tốt an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, giữ gìn tốt tài sản của Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quyết định của Đảng ủy cấp trên, làm tốt công tác quảng bá về các hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và hoạt động của cộng đồng các dân tộc tại Khu các Làng dân tộc…Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập, làm theo tấm gương Bác như chuyên đề: Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Đoàn kết thống nhất trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; Nêu cao tinh thần gương mẫu của đảng viên; Lãnh đạo các giải pháp nâng cao đời sống cho viên chức, người lao động.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTT&DL phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020 tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về mô hình Ban Quản lý như việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cho phù hợp với tình hình thực tế, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư, tổ chức tốt các hoạt động sự kiện, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn.. Tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, bằng nhiều hình thức để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI). Phối hợp lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; lãnh đạo các đoàn thể trong đơn vị hoạt động đúng pháp luật và điều lệ của từng tổ chức; việc thực hiện các phong trào thi đua, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Cũng trong Hội nghị các Chi bộ cũng có những tham luận rất sát xao về công tác vây dựng Đảng, Chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách làm việc của đảng viên, cũng như về công tác kiểm tra, giám sát và sinh hoạt chuyên đề của Đảng viên…

Đồng chí Trịnh Ngọc Chung, Bí Thư Đảng Ủy trao tặng Giấy khen cho đại diện cấp ủy của 02 Chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” năm 2020

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Tuấn Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL đã có những ý kiến chỉ đạo Đảng bộ Ban Quản lý về một số giải pháp về ổn định quyền hạn cơ cấu tổ chức và phát triển Đảng viên mới nhằm ổn định công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, về quy chế dân chủ cơ sở, triển khai Nghị quyết Đại hội đảng khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Bộ VHTTDL cho tất cả các đảng viên được biết để lồng ghép vào công tác chuyên môn để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đồng chí nhấn mạnh về công tác nâng cao sinh hoạt chuyên đề, các Chi bộ nên tổ chức hình thức các buổi sinh hoạt chuyên đề khác nhau trong năm, còn về công tác kiểm tra giám sát kịp thời phát hiện sớm các tổ chức đảng, cá nhân có dấu hiệu vi phạm sẽ xem xét xử lý theo hình thức kỷ luật trong điều lệ đảng… đồng chí khen ngợi công tác dân vận của Đảng bộ Ban Quản lý và ghi nhận những thành tích đạt được trong năm 2020 và tiếp tục phát huy hơn nữa để khắc phục những hạn chế những gì chưa đạt được.

Đồng chí Trịnh Ngọc Chung, Bí Thư Đảng Ủy, trao Giấy khen cho các đồng chí đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020.

Đồng chí Trịnh Ngọc Chung, Bí Thư Đảng Ủy, Quyền Trưởng ban cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tuấn Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL và hứa sẽ tiếp thu, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng, trong sạch, vững mạnh. Với những khó khăn của Làng Văn hóa đồng chí cũng đã nêu ra những giải pháp thông qua sinh hoạt đảng, chính quyền để ổn định tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, kiện toàn bộ máy lãnh đạo để lỗ lực hơn trong công tác cũng như làm tốt những công việc mà Đảng bộ và Lãnh đạo Bộ giao, sớm đưa Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ngày càng phát triển.

Đồng chí Phạm Văn Quyến, Phó Bí thư Đảng ủy trao Giấy khen cho các đồng chí đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy BQL Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã trao tặng Giấy khen cho 02 Chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” năm 2020 và tặng Giấy khen cho 16 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020./.

Thúy Nga