Giới thiệu

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là cơ quan trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

 

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam được xây dựng với mục tiêu trở thành trung tâm hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch mang tính quốc gia, nơi tập trung tái hiện, gìn giữ, phát huy và khai thác các di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam, nhằm tăng cường tình đoàn kết, sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc, tăng cường tình hữu nghị, hợp tác và trao đổi văn hóa với các dân tộc trên thế giới...

Ban Nghiệp vụ Văn hóa dân tộc

Ban Nghiệp vụ Văn hóa dân tộc

Ban Nghiệp vụ Văn hóa dân tộc

 Ban Quy hoạch, Kiến trúc và Môi trường

Ban Quy hoạch, Kiến trúc và Môi trường

Ban Quy hoạch, Kiến trúc và Môi trường

 Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư

Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư

 Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư

 Ban Đầu tư và Xây dựng 307

Ban Đầu tư và Xây dựng 307

Ban Đầu tư và Xây dựng 307

Trung tâm Thông tin - Dữ liệu

Trung tâm Thông tin - Dữ liệu

Trung tâm Thông tin - Dữ liệu

Ban Kế hoạch - Tài chính

Ban Kế hoạch - Tài chính

 Ban Kế hoạch - Tài chính

Tạp chí Làng Việt

Tạp chí Làng Việt

Tạp chí Làng Việt

Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Bạn cần hỗ trợ?