Chức năng nhiệm vụ

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là cơ quan trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Bạn cần hỗ trợ?