Giới thiệu chung

Các dân tộc  Việt Nam theo nhóm ngôn ngữ - Nhóm ngôn ngữ Việt - Mường

Các dân tộc Việt Nam theo nhóm ngôn ngữ - Nhóm ngôn ngữ Việt - Mường

Các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Việt - Mường gồm có dân tộc Chứt, dân tộc Thổ, dân tộc Kinh (Việt) và dân tộc Mường.

Các dân tộc Việt Nam

Các dân tộc Việt Nam

Cộng đồng các dân tộc Việt Nam được xếp theo 8 nhóm ngôn ngữ tộc người khác nhau, đó là nhóm ngôn ngữ Việt - Mường, nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ me, nhóm ngôn ngữ Tày - Thái, nhóm ngôn ngữ Hmông - Dao, nhóm ngôn ngữ Mã Lai - Đa Đảo, nhóm ngôn ngữ Tạng - Mianmar, nhóm ngôn ngữ Hán và nhóm ngôn ngữ Ka Đai.

Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Bạn cần hỗ trợ?