Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến “Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN” năm 2020

(LVH) - Sáng 9/11, Ban Quản lý đã tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến, thực hiện “Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN” năm 2020, tại Làng VHDL các DTVN (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ VHTTDL Hoàng Minh Thái báo cáo viên của Hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí:Trịnh Ngọc Chung, Quyền Trưởng ban; Phạm Văn Quyến, Phó Trưởng ban cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Toàn cảnh Hội Nghị

Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN” được phát động hàng năm, Hội nghị lần này của Ban Quản lý là sự tiếp nối công tác tuyên truyền và tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của hiến pháp, pháp luật trong quản lý cơ quan, đơn vị, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức, người lao động. Thông qua Hội nghị, giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong BQL Làng VHDL các DTVN, nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật, gắn với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, phát huy dân chủ, xây dựng cơ quan, phát triển ổn định, bền vững.

Tại Hội nghị, Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ VHTTDL Hoàng Minh Thái đã đã nêu khái quát những nội dung mới của Hiến pháp; ý nghĩa, vai trò của việc nhận thức cũng như thực thi và tuyên truyền pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Việc đảm bảo quyền, nghĩa vụ của công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. Đặc biệt, đồng chí nêu lên một số tình huống pháp luật trong thực tiễn thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch hết sức sinh động và hữu ích. 

Quyền Trưởng ban BQL Làng VHDL các DTVH Trịnh Ngọc Chung phát biểu khai mạc Hội nghị

Ngày 09/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa được ban hành. Sau Hiến pháp 1946, đất nước ta đã có Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992, những tư tưởng lập hiến, những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân, tư tưởng và mô hình tổ chức nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các bản Hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta. Chính vì vậy, ngày 09/11, ngày ban hành Hiến pháp 1946 được xác định là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được chính thức luật hóa trong Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (có hiệu lực từ ngày 01/01/2013). Tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2020; tuyên truyền phổ biến những quy định chung về Luật Khiếu nại; khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính; khiếu nại, giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; tiếp công dân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc quản lý công tác giải quyết khiếu nại; xử lý vi phạm; điều khoản thi hành...

Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ VHTTDL Hoàng Minh Thái báo cáo viên nội dung tại Hội nghị

Thông qua Ngày Pháp luật giúp cho mọi tổ chức, cá nhân, công dân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật. Qua đó, những người thi hành pháp luật cũng sẽ nhận được những thông tin phản hồi, những quan điểm đánh giá về tất cả các quy định pháp luật cũng như cách thức thực hiện, hiệu quả của hệ thống pháp luật đối với đời sống xã hội. Từ đó hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp. Chính vì vậy mà công tác Tuyên truyền, phổ biến “Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN” luôn được Ban Quản lý hưởng ứng hàng năm, nhằm nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động BQL Làng VHDL các DTVN; trong Hội nghị đã thể hiện tinh thần cầu thị, nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần hạn chế khiếu nại, tố cáo vượt cấp trong cơ quan. Đồng thời cá nhân mỗi người sẽ tuyên truyền cho người thân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo và trách nhiệm của mình khi thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật./.

Thúy Nga