Tin tức- Tin Hoạt động - Quản lý

10:05 | 07/03/2016

Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam:
Mục tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm 2016

(LVH) - Thực hiện nhiệm vụ được giao và căn cứ theo tình hình thực tế, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã xác định 3 mục tiêu chủ yếu và 5 nhiệm vụ công tác trọng tâm trong năm 2016.

Các mục tiêu cụ thể như sau:

1. Tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng và vận hành, khai thác có hiệu quả các công trình đã đầu tư hoàn thành, đưa Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn trong năm 2016.

2. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, phấn đấu trong năm 2016 có các dự án đầu tư vào các khu chức năng kêu gọi đầu tư từ nguồn vốn ngoài NSNN được triển khai thực hiện.

3. Tăng cường xã hội hóa, tạo nguồn thu từ hoạt động bán vé tham quan và tổ chức các dịch vụ khai thác kinh doanh. 

Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016:

1. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, cán bộ và hoàn thiện các cơ chế, chính sách phục vụ hoạt động của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam:

- Trên cơ sở tổng kết mô hình Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định về cơ cấu tổ chức bộ máy, tuyển chọn cán bộ, từng bước kiện toàn bộ máy, nhân sự đảm bảo đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn 2016 - 2020 và các năm tiếp theo.

- Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thực tế và tính đặc thù của dự án, tạo điều kiện để quản lý, vận hành dự án được thuận lợi, thu hút các nhà đầu tư vào các khu chức năng, từng bước nâng cao tính đồng bộ, hấp dẫn của dự án, góp phần vận hành, khai thác hiệu quả các tài sản Nhà nước giao.

2. Công tác đầu tư xây dựng:

- Chuẩn bị đầu tư: Thực hiện xong công tác chuẩn bị đầu tư dự án Trung tâm quản lý điều hành văn phòng để triển khai thực hiện đầu tư từ năm 2017.

- Thực hiện dự án:

+ Tiếp tục thi công các gói thầu đang thực hiện, tập trung hoàn thiện các gói thầu sắp hoàn thành, đưa vào khai thác. Hoàn thành công tác đầu tư xây dựng theo giai đoạn đối với 2 dự án (Hạ tầng kỹ thuật chung, Khu các làng dân tộc II).

+ Triển khai thi công một số hạng mục công trình quan trọng, cấp thiết nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan tạo điều kiện để vận hành, khai thác Khu các làng dân tộc hiệu quả.

3. Khai thác, vận hành Khu các làng dân tộc:

- Chuẩn bị tốt các điều kiện vật chất và nội dung hoạt động tại Khu các làng dân tộc; phối hợp với các địa phương, các nhà hát và các đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổ chức thường xuyên các hoạt động tại Khu các làng dân tộc. Phấn đấu xã hội hóa ở mức cao nhất, đặc biệt là việc phối hợp với các địa phương, tạo cơ chế để các đơn vị, cá nhân có điều kiện đóng góp trách nhiệm trong việc tổ chức các hoạt động.

- Tổ chức các dịch vụ trên nguyên tắc xã hội hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của khách tham quan. Phấn đấu từ đầu năm 2016 Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trở thành một điểm đến trong tuyến du lịch của một số Công ty lữ hành.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ duy tu, bảo dưỡng các công trình để hạn chế và chống xuống cấp công trình xây dựng; thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh môi trường và an ninh trật tự… từng bước tạo môi trường du lịch hấp dẫn.

4. Tổ chức các sự kiện văn hoá:

Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục tổ chức 03 sự kiện thường niên theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Sự kiện “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” tổ chức vào dịp đầu năm Bính Thân 2016.

- Sự kiện “Bản sắc Văn hóa Việt Nam”, là hoạt động chào mừng Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam (19/4).

- Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” được tổ chức vào cuối tháng 11/2016.

5. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư:

- Tiếp tục hoàn thiện các điều kiện pháp lý, nghiên cứu, xây dựng, đề nghị ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư, là cơ sở để đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư từ nguồn vốn ngoài NSNN.

- Kiện toàn bộ máy, bổ sung nhân lực làm công tác xúc tiến, thu hút đầu tư. Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư ở trong và ngoài nước. Phấn đấu có dự án đầu tư bằng vốn ngoài NSNN được triển khai trong năm 2016.

H.Huyền

 

 

Bình luận
Ý kiến bình luận
  • Hà Nội

  • TP Hồ Chí Minh

© Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Địa chỉ: Số 1 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 
Ghi rõ nguồn vinaculto.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.