Tin tức- Thông tin liên quan

09:21 | 25/11/2013

Thông báo số 3292/TB-BVHTTDL ngày 10/9: Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại cuộc họp về công tác của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Ngày 22/8/2013, tại Bộ VHTTDL, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp về tình hình hoạt động của Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam báo cáo tình hình đầu tư xây dựng cơ bản, kế hoạch hoạt động năm 2013, 2014, công tác tổ chức bộ máy, cơ chế chính sách và công tác chuẩn bị tổ chức Tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1) Đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam trong việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ. Đến nay, đã cơ bản hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, quản lý, sử dụng đất đúng quy định của pháp luật; áp dụng có hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng và phát triển; quản lý, triển khai tốt các quy định về đầu tư xây dựng cơ bản, được kiểm tra, kiểm toán theo quy định, thường xuyên chú ý đến chất lượng công trình, đến nay, chưa phát hiện sai phạm, thực hiện tốt công tác tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tổ chức nhiều sự kiện chính trị - văn hoá có ý nghĩa, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm, sự hỗ trợ, phối hợp của các Ban, Bộ, ngành đã dần đưa hoạt động cục bộ vào nề nếp, bước đầu thu hút được khách du lịch; nội bộ đoàn kết tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

2) Để giải quyết những khó khăn về vốn, thu hút đầu tư, ổn định mực nước hồ Đồng Mô, đề nghị tập thể lãnh đạo Ban Quản lý phát huy các kết quả đạt được, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách, triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đề nghị cấp trên giải quyết theo thẩm quyền.

3) Về kế hoạch và các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam: đồng ý nhiệm vụ đột phá năm 2013, 2014 Ban Quản lý đề xuất “Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam - Điểm đến thân thiện, hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế”, đề nghị tập trung hoàn thiện không gian cảnh quan văn hoá, du lịch phù hợp của 54 dân tộc, chú trọng chất lượng các công trình, hạng mục, khai thác có hiệu quả các không gian, công trình đã hoàn thiện, thanh toán kinh phí đảm bảo đúng quy định cho các nhà thầu, hoàn thiện các quy hoạch chi tiết, củng cố các cơ chế, chính sách để đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, quảng bá, xây dựng sản phẩm du lịch văn hoá phù hợp, tổ chức các hội thảo xây dựng sản phẩm du lịch, điểm đến; phối hợp với Tổ chức Du lịch thế giới tổ chức Hội nghị quốc tế về du lịch văn hoá; tổ chức các sự kiện, hoạt động đa dạng, ấn tượng, phối hợp tốt với các đơn vị của Bộ để phát huy sức mạnh tổng hợp.

4) Thực hiện chế độ báo cáo công tác xây dựng cơ bản 6 tháng, hàng năm theo quy định gửi Vụ Kế hoạch, Tài chính tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin về tình hình hoạt động giữa Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam và các đơn vị thuộc Bộ.

5) Tiếp tục xây dựng hoàn thiện công tác tổ chức, cán bộ, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị thực hiện theo quy định tại Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 của Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các văn bản có liên quan; chú trọng công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch cán bộ phù hợp với tình hình thực tế, theo quy định.

6) Cơ bản đồng ý Kế hoạch, nội dung tổ chức Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hoá Việt Nam” đề nghị, rà soát, bổ sung hài hoà một số hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch tiêu biểu mang đặc trưng vùng, miền, đảm bảo mục tiêu, tính chất của sự kiện.

Nguồn: cinet.vn

Bình luận
Ý kiến bình luận
Tin tức khác
  • Hà Nội

  • TP Hồ Chí Minh

Tin đọc nhiều nhất

© Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Địa chỉ: Số 1 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 
Ghi rõ nguồn vinaculto.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.