Tin tức- Tin Hoạt động - Quản lý- Công tác Đảng - Đoàn thể

15:05 | 19/08/2020

Ban Quản lý: Triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị

(LVH) - Ngày 19/8/2020, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã ban hành công văn số 409/LVHDL-TCCB về việc triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. 

>>> Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

>>> Phát triển văn hóa, con người là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị

Phạm Hương

 

Bình luận
Ý kiến bình luận
  • Hà Nội

  • TP Hồ Chí Minh

Tin đọc nhiều nhất

© Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Địa chỉ: Số 1 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 
Ghi rõ nguồn vinaculto.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.