Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

(LVH) - Ngày 07/01/2021, tại hội trường Nhà Công vụ, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Huy Toản, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL; Về phía Lãnh đạo Ban Quản lý Làng VHDL các DTVN có đồng chí Trịnh Ngọc Chung, Bí thư Đảng ủy, Quyền Trưởng ban; Đồng chí Phạm Văn Quyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Ban, Phó Trưởng ban cùng Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên và các đại biểu của các đơn vị thuộc và trực thuộc Ban Quản lý.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 do đồng chí Phạm Văn Quyến trình bày. Theo đó, năm 2020, Ban Quản lý đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao theo chức năng, nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác quản lý, quản trị, chỉ đạo điều hành đơn vị; thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tích cực triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chú trọng công tác xây dựng Đảng. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ và các tổ chức đoàn thể thuộc đơn vị. Cơ quan đoàn kết, dân chủ và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Xây dựng cơ quan văn hóa, đoàn thể vững mạnh.

Đoàn Chủ tịch Hội nghị

Các mặt công tác chuyên môn: tổ chức cán bộ, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác Khu các làng dân tộc, đón khách tham quan và tổ chức các sự kiện văn hóa… hoàn thành tốt. Đặc biệt, cùng với việc phối hợp các địa phương tổ chức huy động cộng đồng dân tộc Việt Nam về hoạt động luân phiên tại “Ngôi nhà chung”, việc vận hành, khai thác Khu các làng dân tộc tiếp tục được quan tâm, đã từng bước ổn định và đi vào chiều sâu, góp phần thu hút lượng khách tham quan, khai thác có hiệu quả hơn không gian văn hóa các dân tộc. Ban Quản lý đã phối hợp chặt chẽ với các Sở VHTTDL các địa phương tổ chức tốt các hoạt động hàng ngày của 15 cộng đồng dân tộc với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú nhằm đón du khách và phục vụ tham quan.

Đồng chí Trần Huy Toản, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL chỉ đạo tại Hội nghị

Bên cạnh đó, công tác Đảng và các tổ chức đoàn thể tiếp tục hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Công tác thi đua khen thưởng cũng tích cực triển khai và đạt được nhiều thành tích đáng kể. Các chế độ, chính sách được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho công chức, viên chức, người lao động… Qua đó xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh, góp phần vào thành công chung của Ban Quản lý và đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của Đảng ủy, Lãnh đạo Ban.

Đồng chí Trịnh Ngọc Chung, Quyền Trưởng ban phát biểu tại Hội nghị

Phát huy những kết quả và kinh nghiệm đã đạt được trong năm 2020, tập thể Ban Quản lý tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong năm 2021 về các mặt như: Công tác tổ chức cán bộ, Công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của đơn vị; Nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Tăng cường mối quan hệ với các Bộ, ngành liên quan; Củng cố và tăng cường hoạt động của các tổ chức đoàn thể và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ lớn của Ban Quản lý.

Tiếp đó, Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân do Trưởng ban Thanh tra Nguyễn Văn Bảy trình bày cũng khẳng định những kết quả đạt được trên mọi mặt hoạt động của Ban Quản lý. Báo cáo chỉ rõ: Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn, Ban Thanh tra nhân dân đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2019, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người lao động theo quy định và giúp Ban chấp hành Công đoàn thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quy chế dân chủ cơ sở.

Đồng chí Phạm Văn Quyến phát động phong trào thi đua năm 2021

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Huy Toản, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL biểu dương tinh thần dân chủ, đoàn kết của tập thể Ban Quản lý làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Hội nghị và các báo cáo đã thể hiện tính dân chủ, minh bạch trong các hoạt động của đơn vị. Ngoài các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, những hoạt động công đoàn, đoàn thanh niên khá sôi nổi và đạt những thành tích nổi bật. Đây sẽ là nguồn động lực quan trọng để trong thời gian tới tập thể Ban Quản lý sẽ luôn phát huy được tinh thần đoàn kết vượt qua khó hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Quyến, Phó Trưởng ban, Chủ tịch Công đoàn đã phát động phong trào thi đua thực kiện kế hoạch công tác năm 2021 với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm xây dựng và phát triển Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam”. Hưởng ứng phong trào thi đua thực kiện kế hoạch công tác năm 2021 do Ban Chấp hành Công đoàn phát động, đại diện chính quyền và công đoàn Ban đã ký giao kết thi đua, khẳng định quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Bảy, Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị,100% đại biểu tham gia thống nhất với chỉ tiêu công tác năm 2021 do Công đoàn Ban Quản lý phát động: Toàn thể đơn vị quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng một việc làm thiết thực; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021 với mục tiêu quản lý, khai thác hiệu quả Khu Các làng dân tộc; 100% công chức, viên chức người lao động của đơn vị chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của cơ quan và của ngành, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, giữ gìn đoàn kết nội bộ, phấn đấu đạt danh hiệu tập thể trong sạch vững mạnh tiêu biểu; Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Tổ chức hiệu quả kế hoạch khai thác kinh doanh dịch vụ tại Làng, phục vụ du khách; Phấn đấu được Nhà nước, Chính phủ, Bộ chủ quản tặng thưởng về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung và đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Các ý kiến đều thống nhất với nội dung các báo cáo và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021.

Đại diện chính quyền và Công đoàn Ban Quản lý ký kết giao ước thi đua

Thay mặt Ban Quản lý, Quyền Trưởng ban Trịnh Ngọc Chung đã cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đặc biệt là những ý kiến chỉ đạo thiết thực, sâu sắc của đồng chí Trần Huy Toản, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL. Ban Quản lý tiếp thu, lĩnh hội và trong thời gian tới tiếp tục đoàn kết, nhất trí thực hiện những nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và trực tiếp là Bộ VHTTDL giao, quyết tâm khai thác hiệu quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Kết thúc, Nghị quyết Hội nghị đại biểu công chức, viên chức Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam năm 2020 đã được thông qua với sự nhất trí cao của toàn thể đơn vị.

Phạm Hương