Sẽ tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Ngôi nhà chung

(LVH) - Ngày 11/3 tới, Ban Quản lý - Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và hưởng ứng Chương trình trồng một tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” Xuân Tân Sửu năm 2021.

Theo lời dạy của Bác Hồ, Tết trồng cây đã trở thành một truyền thống tốt đẹp được nhân dân ta gìn giữ qua nhiều đời. Từ lời Người dạy, phong trào trồng cây, gây rừng, phủ xanh đất trồng đồi trọc luôn được toàn Đảng, toàn dân ta ra sức hưởng ứng bằng nhiều hành động cụ thể. 

Đại diện Tập đoàn Bảo Việt và Công đoàn BQL Làng VHDL các DTVN tham dự chương trình trồng 400 cây xanh tại "Ngôi nhà chung" ngày 16/3/2019

Chương trình với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch; Đại biểu khách mời; Lãnh đạo Ban Quản lý - Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam; Lãnh đạo các cơ quan đơn vị thuộc Bộ; Trưởng, phó các đơn vị và công chức, viên chức thuộc Ban Quản lý; Đại diện cộng đồng dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam.

Đại diện Tập đoàn Bảo Việt và Công đoàn BQL Làng VHDL các DTVN tham dự chương trình trồng 400 cây xanh tại "Ngôi nhà chung" ngày 16/3/2019

Chương trình sẽ diễn ra lúc 9h00 ngày 11/3/2021 tại không gian Khu các làng dân tộc IV, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Phạm Hương