VIDEO

Lan tỏa bản sắc trong “Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam”

Từ 16-19/4, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống, lan tỏa bản sắc văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam.


Ý kiến ()

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Bạn cần hỗ trợ?