VIDEO

Trang phục truyền thống người Mông trắng
04/01/2022 09:35

Chương trình "Mạch nguồn văn hóa dân gian" của Truyền hình Quốc phòng Việt Nam đã tìm hiểu khám phá vẻ đẹp trong trang phục truyền thống của người Mông trắng, chương trình được ghi hình tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, nơi đồng bào Mông cũng đang sinh sống và hoạt động thường xuyên tại đây.


Trang phục truyền thống người Mông trắng
04/01/2022 09:35

Chương trình "Mạch nguồn văn hóa dân gian" của Truyền hình Quốc phòng Việt Nam đã tìm hiểu khám phá vẻ đẹp trong trang phục truyền thống của người Mông trắng, chương trình được ghi hình tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, nơi đồng bào Mông cũng đang sinh sống và hoạt động thường xuyên tại đây.

Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Bạn cần hỗ trợ?