VIDEO

Nhà dài của người Ê Đê
13/12/2021 19:49

"Mạch nguồn văn hóa dân gian" của Truyền hình Quốc phòng Việt Nam khám phá vẻ đẹp của nhà dài của người Ê Đê, chương trình được ghi hình tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, nơi tái hiện không gian kiến trúc của dân tộc Ê Đê trong đó có nhà dài độc đáo, đặc trưng của người Ê Đê.


Nhà dài của người Ê Đê
13/12/2021 19:49

"Mạch nguồn văn hóa dân gian" của Truyền hình Quốc phòng Việt Nam khám phá vẻ đẹp của nhà dài của người Ê Đê, chương trình được ghi hình tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, nơi tái hiện không gian kiến trúc của dân tộc Ê Đê trong đó có nhà dài độc đáo, đặc trưng của người Ê Đê.

Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Bạn cần hỗ trợ?