Làng dân tộc Cờ Ho

Làng dân tộc Cờ Ho - Khu các làng dân tộc II - Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Làng dân tộc Cờ Ho tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: ĐK

Quy mô:
- Diện tích khu vực xây dựng: 5.314m2
- Diện tích công trình xây dựng: 198m2
- Diện tích sàn: 396m2
Bao gồm:
- 03 nhà sàn: tổng diện tích xây dựng: 198m2
Nhà ở:
Nhà ở người Cờ Ho có hai dạng nhà: nhà sàn và nhà đất. Tùy vào địa bàn cư trú và tập quán canh tác mà người Cờ Ho có thể dựng nhà sàn hoặc nhà đất. Tuy nhiên, về nguồn gốc thì nhà người Cờ Ho chỉ có dạng nhà sàn.
Nhà ở truyền thống của người Cờ Ho là nhà sàn, mái dốc, là nơi sinh sống của nhiều hộ gia đình thuộc nhiều thế hệ trong một dòng họ. Thông thường mỗi nhà dài là nơi cư trú của một nhánh trong dòng tộc.
Nhà gồm 7 gian, gian chính giữa nhà là không gian thờ cúng, sinh hoạt chung và là nơi tổ chức sinh hoạt cộng đồng… Trong một nhà dài, mỗi hộ được chia một không gian riêng, có một bếp lửa riêng và trên bếp lửa là kho.
Mái nhà Cờ Ho có độ dốc lớn, lợp chủ yếu bằng mây (một loại lá để lợp - BT), là vật liệu dễ tìm ở nơi người Cờ Ho cư trú.

ĐK